Annons
Annons
 • Foto: Colourbox (montage: Magdalena Taubert).

Partierna om: Framtidens arbetsliv

Publicerad 6 september 2018, kl 08:08

Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

Vår fråga: 

Framtidens arbetsliv. Hur skapa fler och bättre jobb när arbetstillfällen försvinner på grund av digitaliseringen /automatiseringen?

Läs också:

Partierna om: Den svenska partsmodellen

Partierna om: Den psykosociala arbetsmiljön

Partierna om: Kompetensutveckling

 

Partierna svarar:

Se till att skapa nya jobb. Omställningen till ett globalt hållbart samhälle kan generera många nya jobb, inom både tjänstesektorn och industrin. De kommer att uppstå när vi går mot en mer cirkulär ekonomi där resurser återanvänds och återvinns i   stället för att slängas.

Anställda måste kompetensutvecklas då digitaliseringen förändrar nästan alla jobb. Nya möjligheter till
utbildning i stället för lägre löner och ”enkla jobb”.


Försöksverksamhet med arbetstidsförkortning. Vi föreslår ett statsfinansierat projekt med en arbetsplats i varje kommun och landsting. Därtill är starka parter och en omfattande offentlig utbildnings- och investeringspolitik avgörande.


Systemen måste utvecklas för att passa den nya ekonomin, i stället för att man försöker få nya typer av företag att passa in i gamla system. Skapa en ny företagsform, ingångsföretag, som innebär mindre regelkrångel för att fler ska våga starta företag.


Människor måste ges möjlighet att ställa om, till exempel genom vårt förslag om höjd gräns för studiemedel. 

Utveckla en mer samlad politik för att tillvarata de möjligheter som automatisering och AI skapar, samtidigt som de som påverkas negativt får bättre chanser. Det måste bli enklare att vidareutbilda sig och byta yrkesbana för att kunna hantera de nya jobb som uppstår och de äldre jobb som försvinner.

Bygg ut yrkesvuxplatserna för att fler ska kunna utbilda sig och skola om sig i vuxen ålder.


Se till att studenter och arbetssökande utbildar sig till de arbeten som finns. Gör det billigare att anställa och förbättra småföretagarnas villkor, till exempel med slopat sjuklöneansvar. Stoppa flykten av industrijobb utomlands.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Anders Ygeman: Lyssna på de anställda

  Under coronakrisen har arbetslivet tagit ett större digitalt kliv än på ett helt decennium. Det finns dock flera utmaningar. Kollega har mött digitaliseringsministern som ger sin bild av vad som behöver hända.

 • Läs även...

  Utredning: ”Alla ska ha rätt till a-kassa”

  Alla som har jobbat ska få a-kassa om de blir arbetslösa. Det föreslår den utredning om a-kassan som presenterades under tisdagen. Men för den som är arbetslös länge blir ersättningen lägre än i dag.

 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.