Annons
Annons
 • Vid alla typer av trakasserier är det viktigt att både kollegor och chefer säger ifrån när någon uppträder olämpligt, enligt forskaren Linda Magnusson Hanson. Foto: Erik Simander / TT

Sextrakasserier på jobbet dubblar risken för självmord

Publicerad 7 september 2020, kl 13:31

Tidigare forskning har visat att sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för psykisk ohälsa. Nu visar en studie att det även kan leda till självmord.

– Det var inte helt överraskande att det går att se ett samband mellan sexuella trakasserier och självmord. Man vet ju att sexuella övergrepp, speciellt sådana som skett i barndomen, kan vara traumatiserande. Däremot var det överraskande att sambandet var så tydligt, säger Linda Magnusson Hanson som lett studien vid Stressforskningsinstitutet.

Studien, som bland annat baseras på en enkät med över 80 000 svenskar, visar att personer som utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen löpte mer än fördubblad risk att begå självmord. Det fanns ingen tydlig skillnad mellan kvinnor och män.

Däremot har forskarna inte studerat om graden av trakasserier som man utsatts för har betydelse.

– Det går inte att se. Men i vissa liknande studier som fokuserat på psykisk ohälsa har man funnit att även mindre allvarliga typer av exponering för trakasserier har haft ungefär samma konsekvenser som de mer allvarliga, säger Linda Magnusson Hanson som anser att det behövs en ökad medvetenhet om vilka konsekvenserna kan bli för den som utsätts.

Läs mer: 7 av 10 upplever ingen skillnad efter metoo

– Precis som när det handlar om andra trakasserier så är det viktigt att både kollegor och chefer säger ifrån när någon uppträder olämpligt. Det minskar riskerna för att man ska gå över gränsen.

De sektorer och yrken där sexuella trakasserier är vanligast är de där det råder en stor obalans mellan könen. Även organisationer som är strängt hierarkiska verkar vara hårdare drabbade än andra.

Läs mer: Kvinnliga chefer mer utsatta för sexuella trakasserier

Enligt Linda Magnusson Hanson tyder forskningen på att arbetsplatsinterventioner skulle kunna minska riskerna för självmord. I det ingår det systematiska arbetsmiljöarbetet där risker kartläggs och en riskbedömning görs, men också att man föregriper utvecklingen genom att förändra arbetsmiljön.

Det är dock inte givet vilka faktorer som har effekt för att förebygga arbetsrelaterade sexuella trakasserier.

– Det går inte heller att utesluta att det finns andra bakomliggande faktorer, exempelvis att man har en ökad känslighet på grund av ett tidigare trauma.

Läs mer: Kollektivavtal vapen mot sextrakasserier

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Hoppfullt att #metoo lett till ökad öppenhet

  Skogsbranschens #metoo-upprop ledde till att machokultur och sexuella trakasserier började diskuteras i fikarummen. Det berättar en av få kvinnliga skogsmästare. Det ger hopp inför framtiden – att förändring är möjlig.

 • Läs även...

  Debatt: Krav på tuffare tag mot sextrakasserier

  I dag kan en arbetsgivare strunta i att vidta åtgärder mot sexuella trakasserier utan att riskera någonting. Det leder bara till att fler utsatta tystnar, skriver Carola Hellström, likabehandlingsombud på Sveaskog.

 • Läs även...

  Facket på Ellos: Pressen har ökat

  Även Ellos anställda känner ökad press av den växande e-handeln. Men framför allt är Arbetsmiljöverkets granskning viktig med tanke på situationen i andra yngre företag. Det anser Unionenklubben på Ellos.

 • Läs även...

  Därför anmäler vi inte övertramp på jobbet

  Vi har blivit alltmer ovilliga att reagera om vi upptäcker oetiskt beteende på företaget där vi jobbar. Allra minst benägna att agera är vi om vi ser att det förekommer stölder, visar en ny undersökning.

 • Läs även...

  Många lider av kronisk sömnbrist

  Varje natt under arbetsveckan förlorar vi en halv timmes sömn. Men sömnbristen skulle kunna avhjälpas med mer flexibla arbetstider, tror en av forskarna bakom en ny studie.

 • Läs även...

  Sextrakasserier drabbar kvinnliga chefer

  En arbetsledande roll skyddar inte kvinnor mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Tvärtom innebär det en ökad risk att vara chef, enligt en ny studie. Och värst är situationen för kvinnliga mellanchefer.

 • Läs även...

  EU vill stoppa jobbmejl efter arbetstid

  Anställda ska inte behöva svara på jobbmejl efter arbetstid. EU-parlamentet föreslår en lag som ska skydda europeiska arbetstagare från att ständigt vara tillgängliga för sina arbetsgivare.

 • Läs även...

  Chefen gnällde varje gång Jonas vabbade

  När Jonas vabbade som mest var han inte på jobbet en hel arbetsvecka under fyra månader. När han skulle ringa jobbet och säga att det var dags igen var chefen allt annat än nöjd.

 • Läs även...

  Forskare ska studera hot på hotell

  Anställda inom hotell- och restaurangbranschen utsätts för såväl sexuella och rasistiska trakasserier som hot om våld. För att få en bild av problemet har forskare vid Mittuniversitetet nu inlett en studie.