• Handeln är en bransch som är särskilt drabbad av digitaliseringen. Foto: Håkan Dahlström/Flickr

Varselvåg inte tecken på lågkonjunktur

Publicerad 29 november 2018, kl 13:56

Den senaste månadens varsel i Skåne är inte början på en lågkonjunktur. I stället handlar det om strukturomvandlingar på grund av digitaliseringen.

Under november månad har varslen duggat tätt i Skåne. Det inleddes med Tetra Pak, följt av Sony och Ikea, där även anställda i Småland varslades om uppsägning.

Unionen befarar, tillsammans med många andra, att en minskad tillväxt inom bland annat fordonsindustrin under 2019 i värsta fall kan dra ner Sverige i en lågkonjunktur.

Läs mer: Avmattad tillväxt i fordonsindustrin

Men Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, tror inte att de varsel som vi nu har sett är tecken på en eventuell konjunkturnedgång.

– Att de kommer samtidigt tror jag delvis är en slump och en del av ett större mönster med strukturomvandling där företagen har behov av att ändra sin kompetens och inriktningen på sin verksamhet. I en lågkonjunktur brukar hushåll och företag hålla hårdare i plånboken och då minskar efterfrågan, men det verkar inte vara orsaken bakom de här neddragningarna, säger hon.

I stället för minskad köplust verkar varslen alltså snarare vara ett led i digitaliseringen. Både detaljhandeln och partihandeln är branscher som är särskilt utsatta i och med att e-handeln växer i hög takt, vilket påverkar Ikea.

Läs mer: Handel i förvandling

– På Ikea handlar det inte om att minska personalstyrkan totalt sett utan där räknar man med att bli fler. Samtidigt är det inte säkert att det blir fler tjänstemän, eftersom Ikea till exempel vill expandera när det gäller servicetjänster som hemleverans och installation. Det kommer också nya tjänstemannajobb, men de har sannolikt en annan profil än de som förvinner och med ett ökat behov av digital kompetens.

Läs mer: Ikea varslar 650 tjänster i Sverige

Vad gäller Sony tror Katarina Lundahl att varslet är en konsekvens av en hård global konkurrens, inte minst vad gäller teknikutveckling.

Läs mer: Klart att 200 varslas på Sony

Inte heller Nils Karlsson, nationalekonom och vd på Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, tror att varslen är förskalv från en kommande lågkonjunktur.

– Jag tror inte man behöver vara orolig. Sony och Ikea handlar om naturlig omstrukturering orsakad av det pågående teknikskiftet. Sannolikt kommer fler nya jobb skapas än de som försvinner, men med nya kompetenskrav förstås, säger han.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.

 • Läs även...

  Fler tjänstemän är arbetslösa

  Arbetslösheten fortsätter att öka på bred front – både på grund av att konjunkturen mattas av och strukturförändringar på arbetsmarknaden. Bland tjänstemännen drabbas de med administrativa tjänster särskilt hårt.

 • Läs även...

  Minst nio månadslöner till varslade på Ikea

  Anställda på Ikea som blir övertaliga efter höstens storvarsel kommer att erbjudas ett avgångsvederlag på minst nio månadslöner. Enligt företaget kommer färre än de 560 varslade att förlora jobbet. Enligt Unionens representant är dock många medlemmar oroliga.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.