Annons
Annons
  • Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade kraftigt mellan 2003–2009. Därefter ökade siffran fram till 2015, varefter den har minskat igen. Foto: Colourbox

Färre anmäler sjukdom av jobbet

Publicerad 31 maj 2018, kl 14:20

Bland kvinnor är fortfarande den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar organisatoriska och sociala problem. Men under fjolåret minskade den siffran med 17 procent.

Totalt minskade antalet anmälda arbetssjukdomar med 13 procent. Varför är fortfarande oklart.

– I det här läget är vi försiktiga. Vi behöver titta mer på vad det kan bero på, förklarar Ann Ponton Klevestedt, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

– Vi vet i och för sig att det pågår mycket bra arbete ute på arbetsplatserna, bland annat inom äldreomsorgen, men vi kan inte ännu verifiera sambandet med minskningen.

Offentlig verksamhet, bland annat vård och omsorg samt utbildning, tillhör de näringsgrenar som ligger högst när det handlar om arbetssjukdomar orsakade av organisatoriska och sociala faktorer. Lite längre ned på listan kommer sektorer inom det privata näringslivet som tillverkning, transport och magasinering liksom fastighetsverksamhet.

Läs också: Psykisk ohälsa vanligaste orsaken till sjukskrivning

– Det kommer inte lika många anmälningar från privat sektor. Men problemen finns där också, konstaterar Ann Ponton Klevestedt.

Antalet anmälda arbetssjukdomar per 1 000 anställda minskade kraftigt under perioden 2003–2009. Därefter ökade siffran fram till 2015, varefter den har minskat.

Under 2017 anmäldes 10 231 arbetssjukdomar, en minskning med 1 472 jämfört med året innan. De vanligaste orsakerna var organisatoriska och sociala faktorer samt ergonomiska belastningsfaktorer, som svarade för 36 procent av anmälningarna vardera. Bland kvinnor stod arbetssjukdomar av sociala och organisatoriska orsaker för 45 procent, bland männen för 22 procent av anmälningarna.

Läs också: Kan jobbet göra dig frisk?

Läs också: Du vet väl hur du gör  du blir sjuk?

Läs också: Så gör du om du skadar dig på jobbet

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb