• Foto: Colourbox.com (Montage: Magdalena Taubert)

Partierna om: Kompetens­utveckling

Publicerad 5 september 2018, kl 07:00

Vi har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

Vår fråga:

Kompetensutveckling. Hur kan ni underlätta för yrkesverksamma att omskola sig och byta bana under arbetslivet?

Läs också: Partierna om: Den svenska partsmodellen
Läs också: Partierna om: Den psykosociala arbetsmiljön

Partierna svarar:


Ge utvecklingstid upp till ett år för att fortbilda sig eller starta företag. Perioden ska ge samma ersättning som a-kassa och bygga på en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd.


Fler utbildningsplatser och enstaka kurser och utbildningar för yrkesverksamma. Studiefinansiering där den enskilde, arbetsgivaren och staten kan bidra för kompetensförsörjning, omställning och rehabilitering.


Bygg ut vuxenutbildningen. Fler kollektivavtal med möjlighet till kompetensutveckling. Staten ska garantera inkomstförsäkringar så att parterna kan teckna sådana avtal.


Gör det enklare att skola om sig och läsa in behörighet. Bygg ut Yrkeshögskolan, bland annat med fler utbildningsplatser. Gör det möjligt att få studiemedel högre upp i åldrarna.


Höj gränsen för studiemedel till 60 år. Höj fribeloppet, det man kan tjäna utan att studiemedlet minskar, till 200 000 kronor per kalenderår. Inför RUT-avdrag för vidare­utbildning.


Uppmuntra arbetsgivare att investera i sin personal för att öka medarbetarnas kompetens. Inrätta individuella kompetenskonton genom skattelättnader för arbetsmarkna­dens parter. Studiemedel ska kunna ges hela livet.


Lägg ner Arbetsförmedlingen. Öka möjligheten till omskolning och vidareutbildning genom att bygga ut Yrkesvux. Ändra regelverket kring arbetskraftsinvandring så att små misstag inte leder till att arbetskraft utvisas.


Inför lärlingsanställning där man kombinerar möjligheten att läsa upp betyg samtidigt som man lär sig ett yrke på plats hos en arbetsgivare. Utöka möjlig- heten att vara tjänstledig för att starta eget företag.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Partierna om: Psykosocial arbetsmiljö

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Partierna om: Framtidens arbetsliv

  Hur kan fler och bättre jobb skapas när arbetstillfällen försvinner på grund av digitaliseringen och automatiseringen?

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.