Annons
Annons
 • Utlandsfödda löper större risk att utsättas för mobbning på jobbet. Foto: Shutterstock

Utlandsfödda riskerar mobbning på jobbet

Publicerad 16 mars 2021, kl 07:04

Utlandsfödda löper större risk att utsättas för mobbning på jobbet. Det visar ny forskning från Linköpings Universitet.
– Mobbning kan skada en person allvarligt, men också den arbetsplats där detta kan pågå, säger Michael Rosander, biträdande professor i psykologi.

Forskare vid Linköpings Universitet har undersökt om utrikesfödda är i större risk att drabbas av mobbning på sin arbetsplats. 

I en ny studie drar de slutsatsen att så är fallet. 

För den som är född utomlands är risken att utsättas för mobbning dubbelt så hög som för en person född i Sverige. Om du dessutom är född i ett land med vitt skild kultur från Sveriges, ökar risken till fyra gånger så stor. Personer som kommer från Asien är mest utsatta, enligt studien.

– Våra resultat visar en ökad risk för mobbning för personer som arbetar i Sverige, men är födda i ett annat land. Resultaten visar också vikten av att ta itu med dessa frågor. Mobbning kan skada en person allvarligt, men också den arbetsplats där detta kan pågå, säger Michael Rosander, biträdande professor i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, i ett pressmeddelande.

Personrelaterad mobbning

Mobbning på jobbet delas upp i två olika kategorier: Arbetsrelaterad och personrelaterad. 

Den arbetsrelaterade handlar om att till exempel bli fråntagen ansvar, få triviala arbetsuppgifter eller bli strängt övervakad under tiden du utför ditt arbete. Den personrelaterade mobbningen handlar, precis som det låter, om den du är.  

Forskarna kunde inte se att härkomst påverkade risken att bli utsatt för arbetsrelaterad mobbning, utan skillnaden finns i den personrelaterade mobbningen. 

– Man utsätts för det som vi kallar rovjaktsmobbning. Då kvittar det vad du gör. Det handlar helt enkelt om att man utsätts på grund av sin uppenbarelse, på grund av hur man ser ut. Det blev tydligt i studien att det är det här det handlar om, säger Michael Rosander. 

Undersökningen gick till så att forskarna ut ett frågeformulär. 1856 personer svarade på enkäten, av dem var 1 625 födda i Sverige, 229 utomlands. 

Läs mer om mobbning på jobbet:

Två i veckan dör av mobbning
Gör facket tillräckligt för mobbade?
Alla har en del i mobbning på jobbet
Fullt möjligt att förhindra mobbning

Oscar Broström
[email protected]
 • Läs även...

  Debatt: Gör det brottsligt att mobba på jobbet

  Mobbning är allvarligare än skvaller i kafferummet. Det är ett övergrepp och bör hanteras genom rättsväsendet, skriver Mats Jonsson, ordförande för organisation mot mobbning, OMM.


 • Läs även...

  Krafttag mot hot och våld i arbetslivet

  Regeringen tar ett kliv framåt i arbetet mot våld och trakasserier i arbetslivet. En utredare ska tillsättas som ska titta närmare på hur arbetstagare kan skyddas på jobbet, på tjänsteresan och i sociala medier.

 • Läs även...

  Debatt: Vågar du fråga hur kollegan mår?

  Vägen tillbaka från en depression startar ofta med att en annan människa lyssnar, ser och bryr sig om, skriver Tove Lundin, ambassadör för riksförbundet Hjärnkoll.

 • Läs även...

  Debatt: Markera mot tuttsnacket i fikarummet

  Om varje man som skriker “inte alla män” i stället vågar säga ifrån när någon i fikarummet snackar om kollegans tuttar så kan vi göra något åt de normer som säger att det är okej att behandla kvinnor som skräp, Susanne Persson.

 • Läs även...

  Skuld vid diskriminering ska klargöras

  Arbetsgivare ska inte kunna köpa sig fria från anklagelser om diskriminering. Det har EU-domstolen slagit fast. Men avgörandet kan även försvåra möjligheterna att komma överens i domstol anser Unionen.